Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania                                                

       

(por. KKK 1285 - 1321)

Czym jest sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako dar.

Obrzęd sakramentu bierzmowania.

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie, są to:

  • namaszczenie olejem znaku KrzyĹźa na czole ochrzczonego
  • nałoĹźenie ręki biskupa na jego głowę
  • słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego"

Szafarz bierzmowania

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Co daje sakrament bierzmowania?

 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: 
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem 
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się KrzyĹźa 

Bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu!
Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter,
czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

 Wykaz potrzebnych dokumentĂłw:

- metryka chrztu

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji

- uczestnictwo w katechezach przygotowawczych

- egzamin z zakresu wiedzy religijnej