Chrzest

Sakrament chrztu świętego

         

 

(por. KKK  1213 – 1284)

 

Czym jest chrzest święty?

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

 

Kto go ustanowił?

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: "IdĹşcie i  nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

 

Na czym polega obrzęd chrztu świętego?

Obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu jego głowy wodą, równocześnie wypowiadając słowa:
N ja ciebie chrzczę  w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Konieczność chrztu świętego?

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego"(J 3, 5). Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, "charakter", który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

 

Kto może chrzcić?

Sakramentu tego udziela biskup, prezbiter, diakon.

W razie konieczności kaĹźda osoba moĹźe udzielić chrztu, pod warunkiem, Ĺźe ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół  i poleje kandydata wodą, mĂłwiąc: "Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

 

Warunki chrztu świętego.

 • Chrzest naleĹźy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną
 • w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 • Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, ktĂłrzy przyjęli sakrament bierzmowania. powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania
 • Chrzestnymi nie mogą być osoby:
  • niepraktykujące;
  • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich;
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy a nie uczestniczący w niej.
 • W  tygodniu poprzedzającym chrzest naleĹźy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania Aktu chrztu.
  Należy wtedy okazać:
  • Akt Urodzenia dziecka z USC 
  • dane dotyczące rodzicĂłw chrzestnych (imię nazwisko, data urodzenia, adres)
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest moĹźe zostać odłoĹźony

Wykaz potrzebnych dokumentĂłw:

- akt urodzenia dziecka z USC (odpis)

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, jeżeli ślub nie był w naszej parafii

- dane o rodzicach chrzestnych : imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania

- zaświadczenia z Parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary