Komunia Święta

Sakrament Eucharystii 

(por. KKK 1322 - 1419)

Czym jest Eucharystia?

Eucharystia jest „ĹşrĂłdłem i zarazem szczytem całego Ĺźycia chrześcijańskiego” .  Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”. Oznacza ona i urzeczywistnia komunię Ĺźycia z Bogiem i jedność Ludu BoĹźego, przez ktĂłre Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez ktĂłre BĂłg w Chrystusie uświęca świat, a rĂłwnocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".

W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:

  • pogłębia zjednoczenie z Nim
  • umacnia jedność Kościoła
  • jest zadatkiem przyszłej chwały

Wykaz potrzebnych dokumentów do I Komunii świętej:

- metryka chrztu dziecka