Namaszczenie chorych

(por. KKK 1499 - 1532)

Po co sakrament namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.

W Biblii ukazany jest w liście św. Jakuba. Czytamy:  „Choruje ktoś wśrĂłd was? Niech sprowadzi kapłanĂłw Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podĹşwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

Kto go udziela?

Sakrament udzielany jest przez kapłanów, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego. Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Jakie są skutki sakramentu namaszczenia chorych?

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

  • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła
  • umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością
  • przebaczenie grzechĂłw, jeśli chory nie mĂłgł go otrzymać przez sakrament pokuty
  • powrĂłt do zdrowia, jeśli to słuĹźy dobru duchowemu chorego
  • przygotowanie na przejście do Ĺźycia wiecznego