Rada Duszpasterska

W kanonie 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego czytamy:

§ 1.
Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§ 2.
Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

 

Rada Duszpasterska stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki i potrzeb parafii.

CzłonkĂłw Rady Duszpasterskiej powołuje Ksiądz Proboszcz na okres 5 lat. Do zadań Rady naleĹźy m. in. wyraĹźanie opinii w sprawach dotyczących parafii, podawanie propozycji i wnioskĂłw prowadzących do doskonalenia pracy parafialnej. Rada Duszpasterska ma za zadanie omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek z  kościołem i jego otoczeniem.

 

W naszej Parafii nowa Rada Duszpasterska została powołana
w listopadzie 2012 r.