Sakrament Małżeństwa

(por. KKK 1601 - 1666)

Czym jest sakrament małżeństwa?

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Święty Paweł Apostoł napisał: "Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół... Tajemnica to wielka, a ja mówię" w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła" (Ef 5, 25.32).

Jaka jest rola sakramentu małżeństwa?

Sakrament małżeństwa:

  • udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół
  • łaska sakramentu udoskonala, zatem ludzką miłość małżonkĂłw, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do Ĺźycia wiecznego
  •  Małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do cech istotnych małżeństwa należy:

  • jedność,
  • nierozerwalność,
  • otwartość na przyjęcie potomstwa

 

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Wykaz potrzebnych dokumentĂłw:

-  aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,

-  dowody osobiste,

-  ostatnie świadectwo katechizacji,

-  świadectwo bierzmowania,

-  zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej,

-  zaświadczenie z uczestnictwa w spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej,

-  zaświadczenie z USC /niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą rĂłwnieĹź skutki cywilno - prawne tzn. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Spotkania z narzeczonymi w ramach Poradni Ĺťycia Rodzinnego

Irena Koziej

 

Doradca Ĺźycia rodzinnego

tel: 504 232 489