Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania

(por. KKK 1422 - 1498)

 Po co ten sakrament?

W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym, przez rozgrzeszenie kapłańskie.

Sakrament ten nazywany jest także: sakramentem nawrócenia, spowiedzią święta, sakramentem pojednania.

Kto ustanowił ten sakrament?

Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20,19-23).

Składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłańskiego.

Aktami penitenta są: ( WAŻNE!)

  • Ĺťal za grzechy (skrucha) jest to boleść duszy z powodu obraĹźenia Pana Boga, najlepszego Ojca. JeĹźeli ĹşrĂłdłem Ĺźalu jest miłość do Boga, wtedy Ĺźal jest "doskonałym"; jeśli opiera się na innych motywach, wtedy nazywamy go "niedoskonałym".
  • Mocne postanowienie poprawy
  • SpowiedĹş święta jest to wyznanie przed kapłanem wszystkich grzechĂłw ciężkich, ktĂłrych penitent jeszcze nie wyznał, a ktĂłre przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznanie grzechĂłw powszednich nie jest samo w sobie konieczne, niemniej jest przez Kościół Ĺźywo zalecane.

Kapłan na spowiedzi zadaje penitentowi wypełnienie pewnych czynów "zadośćuczynienia" lub "pokuty", by wynagrodził szkody spowodowane przez grzech i postępował w sposób godny ucznia Chrystusa.

Spowiednikiem może być tylko kapłan, który został upoważniony przez władzę kościelną do spowiadania, może przebaczyć grzechy w imieniu Chrystusa.

Jakie są skutki duchowe sakramentu pokuty i pojednania?

Skutki sakramentu pokuty i pojednania to:

  • pojednanie z Bogiem, przez ktĂłre penitent odzyskał łaskę Bożą, pojednanie z Kościołem,
  • darowanie kary wiecznej, związanej z grzechami śmiertelnymi,
  • darowanie, przynamniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechĂłw, pokĂłj i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa,
  • wzrost sił duchowych do walki ze złem.

SPOWIEDĹš ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII –

                                - przed kaĹźdą Mszą świętą!!!